V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Původně se zaměřovaly na různé skupiny zaměstnanců nebo působily v regionech. Nejvíce obyvatel ČR, zhruba 60 %, je pojištěno u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR). Ta má ze zákona jinou pozici a je zřízena zákonem o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Je řízena vládou a poslanci, takže její hospodaření a stabilita je garantována státem.
Experti vyhlásili nejlepší českou pojišťovnu!         

Nezisková organizace HealthCare Institute už počtvrté zorganizovala celostátní průzkum mezi řediteli nemocnic, ambulantními lékaři a pojištěnci, ve kterém hodnotili jednotlivé zdravotní pojišťovny. Na odborné zdravotnické konferenci dne 27. 11. 2018 v Praze vyhlásila výsledky průzkumu. Absolutním vítězem se stala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Druhé místo obsadila Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a třetí skončila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU je unikátní žebříček zdravotních pojišťoven,
který vznikl v průběhu roku 2018 z těchto pohledů:

1. POJIŠTĚNCI – váha 60 %
2. AMBULANTNÍ LÉKAŘI – váha 20 %
3. ŘEDITELÉ NEMOCNIC – váha 20 %
4. PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A DOROST
5. FINANČNÍ ZDRAVÍ

      
 

Foto: vlevo Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, uprostřed ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek

  

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2018 Z POHLEDU POJIŠTĚNCŮ
(váha 60 % v absolutním žebříčku)

V rámci této etapy byla hodnocena kvalita a úroveň poskytovaných služeb očima pojištěnců.
Proškolení tazatelé navštěvovali pobočky za účelem nezávislého a objektivního hodnocení kvality služeb regionálních poboček zdravotních pojišťoven (navštíveno bylo téměř 70 pracovišť v 15 městech napříč územím České republiky). Volali na informační linky, call centra a kontaktovali zdravotní pojišťovny prostřednictvím e-mailu a dopisů zaslaných poštou. V rámci této etapy byla také provedena průzkumná sonda mezi hospitalizovanými pacienty (téměř 61 tis.), ambulantními pacienty (téměř 42 tis.) a zaměstnanci nemocnic (téměř 6,5 tis.).

   
 
   
Zdravotní pojišťovna roku 2018 z pohledu pojištěnců

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

   

Zdravotní pojišťovna roku 2018 v jednotlivých kategoriích:

Oblast: „Pojištěnci“
1. místo: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2. místo: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
3. místo: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oblast: „Ambulantní lékaři“
1. místo: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
2. místo: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
3. místo: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Oblast: „Ředitelé nemocnic“
1. místo: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
2. místo: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
3. místo: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

ABSOLUTNÍ vítěz průzkumu „ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2018“ (3 oblasti zároveň)
1. místo: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2. místo: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. místo: Česká průmyslová zdravotní pojišťovnazdroj: hc-institute.org

© Copyright Změna zdravotní pojišťovny